Zpravodaj

Projekční ateliér v Brně – Ing. Jana Kůrová

23. 11. 2015 | autor: Ing. Jana Kůrová

Úvodem stručně o Ing. Janě Kůrové - absolventka VŠZ v Brně, FA, obor zahradnický, směr sadovnictví a krajinářství, autorizovaný architekt v oboru krajinářská architektura (A3), členka České komory architektů (ČKA, číslo autorizace 01 402), členka společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

Pokračování

Jak jsme splnili sen majitelů aneb příběh jedné zahrady...

14. 10. 2009 | autor: ing. Jaroslav Kubálek

V uvedeném příběhu využijí zákazníci téměř kompletní nabídky firmy Ing. Jaroslav Kubálek – Zahradní služba, jako je projekce zahrad, realizace a údržba zahrad, pěstování a prodej rostlin.

Pokračování

Ryze česká firma zeleninových a květinových osiv

14. 10. 2009 | autor: David Vavruša

Společnost MoravoSeed, spol. s r.o. je jednou z předních ryze českých firem. Hlavním předmětem činnosti je prodej, šlechtění a výroba zeleninových a květinových osiv.

Pokračování

Zelená floristika

18. 11. 2015 | autor: Blanka Chadimová

Každým rokem dobývá Plastyko další území republiky, kde květinářství, vazárny, pohřební služby a zahradnictví odebírají výrobky z floristického programu firmy.

Pokračování

Zahrada coby živý organismus vyžaduje patřičnou pozornost a péči

13. 10. 2009 | autor: pí Folprechtová

Firma GARPEN začala v Praze a okolí působit v polovině roku 1996. Postupem času docházelo k formování a přeměnám představ o práci v oboru, i reálných možností. Nyní firma rozdělena do několika samostatných úseků – údržba zeleně, ošetřování stromů, realizace sadových úprav.

Pokračování

Realizace sadovnických a vegetačních úprav - návrat k přírodě

13. 10. 2009 | autor: Ing. Josef Zapletal

Jen dobře vyprojektovaná a kvalitně založená zahrada může splňovat tento úkol, o což se snaží firma Zapletal – zahradnické práce od svého založení v roce 1992.

Pokračování

Ošetření stromů horolezeckou technikou – šetrný způsob pohybu v koruně

13. 10. 2009 | autor: Ing. Martin Vlado

Firma se zabývá péčí o stromy rostoucí v blízkosti lidských sídel, v parcích, alejích apod. Ošetření těchto stromů provádí horolezeckou technikou — tento způsob pohybu v koruně je pro strom šetrný. Strom chápe jako nezastupitelný živý organismus a ošetřování stromu jako kompromis mezi jeho přirozeným vývojem a potřebami člověka.

Pokračování

PROPHER – jsme plnoletí!

13. 10. 2009 | autor: Jan Bořucký

Výroba prostředků k ochraně proti hmyzím škůdcům běží ve firmě Propher již od ledna 1991. Osmnácté narozeniny – tedy významný mezník, kdy se člověk stává úředně „plnoletým“ – jsme oslavili v dobré formě jako největší výrobce tohoto sortimentu v České republice. V průběhu oněch osmnácti let jsme dospěli také do pozice uznávaného partnera i respektovaného konkurenta významných evropských dodavatelů tohoto zboží.

Pokračování

Profesionální trávníková osiva od fy Agriservis, spol. s r.o. Zlín

9. 10. 2009 | autor: Ing. Tomáš Hlaváček

Agriservis, spol. s r.o. Zlín byla založena v roce 1990 a dlouhodobě se specializuje na množení osiv trav a jetelovin. Vyrábí osiva pro pícninářské i trávníkářské použití.

Pokračování

Produkcí specializovaných školkařských výpěstků se na Moravě zabývá ovocná školka Malenovice

9. 10. 2009 | autor: Milan Navrátil

Arbia, spol. s r.o. je v rámci regionu významným producentem a dodavatelem ovocných výpěstků ve velmi široké odrůdové skladbě. Školkařská výroba je doplněna pěstováním obilovin, olejnin a brambor. Je regionálně významným producentem a dodavatelem konzumních brambor.

Pokračování