Školy a učiliště

Mendelova univerzita v Brně

11. 7. 2016 | autor: Anna Tichá

Zemědělská 1, 613 00 Brno, tel: 545 135 101, fax: 545 211 128, info@mendelu.cz, www.mendelu.cz

Pokračování

Vyšší odborné školy

13. 4. 2016 | autor: Anna Tichá

Přehled vyšších odborných škol v ČR

Pokračování

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

13. 4. 2016 | autor: Anna Tichá

Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol, tel: 224 384 070, fax: 234 381 816, cerna@rektorat.czu.cz, www.czu.cz

Pokračování

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)

13. 4. 2016 | autor: Milada Minaříková

Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, tel: 389 032 021, fax: 385 310 348, mziegler@jcu.cz, www.jcu.cz

Pokračování

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

13. 4. 2016 | autor: Milada Minaříková

Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem, tel: 475 284 111 fax: 475 584 158, petr.bogan@ujep.cz, www.fzp.ujep.cz

Pokračování

Vysoká škola chemicko technologická v Praze (VŠCHT)

13. 4. 2016 | autor: Milada Minaříková

Technická 5, 166 28 Praha 6, tel: 220 444 159, fax: 220 445 018, info@vscht.cz, www.vscht.cz

Pokračování

Slovenská technická univerzita v Bratislavě (STU)

13. 4. 2016 | autor: Milada Minaříková

Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava, tel: +421/2/572 762 14, fax: +421/2/529 215 33, e-mail: dekan@fa.stuba.sk, www.fa.stuba.sk

Pokračování

Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre (SPU)

13. 4. 2016 | autor: Milada Minaříková

Tulipánová 7, 949 01 Nitra, tel/fax: +421/37/652 27 41, e-mail: dekfzki@uniag.sk, www.fzki.uniag.sk

Pokračování

Střední školy a učiliště

13. 4. 2016 | autor: Anna Tichá

Přehled středních škol a učilišť, které svým zaměřením souvisí se zahradnictvím, květinářstvím, aranžérstvím, krajinářstvím, zemědělstvím, lesnictvím apod.

Pokračování