Ředitel/ředitelka Výstaviště Flora Olomouc

25. 4. 2019 | místo konání: Olomouc | okres: Olomouc

Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitel/ředitelka předseda představenstva Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

Požadované předpoklady:

vysokoškolské vzdělání
organizační a řídící schopnosti
zkušenosti s řízením organizace nebo společnosti min. 3 roky
orientace v oboru výstavnictví, obchodní činnosti, popř. údržba veřejné zeleně
občanská a morální bezúhonnost

Požadované znalosti a dovednosti:

manažerské dovednosti na vysoké úrovni
výborné komunikační dovednosti
schopnost samostatného rozhodování
dobrá znalost minimálně jednoho světového jazyka (němčina nebo angličtina)
řidičské oprávnění skupiny ,,B“ (aktivní řidič)

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

označení výběrového řízení

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis

K přihlášce k výběrovému řízení je nutné přiložit:

strukturovaný profesní životopis s přehledem praxe
ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců
negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb. (nepožaduje se u osob narozených po 1. 12. 1971)
souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Mzdové podmínky dle platných právních předpisů v kompetenci dozorčí rady společnosti.
Přihlášky do výběrového řízení doručte nebo zasílejte nejpozději do 24. 5. 2019 do 12. 00 hodin na adresu:
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Wolkerova 37/17 779 00 Olomouc

Na obálku uveďte: „Neotvírat, výběrové řízení na ředitele Výstaviště Flora Olomouc, a.s., k rukám předsedy dozorčí rady.

Uchazeči budou na základě přihlášky následně vyzváni k předložení koncepce rozvoje a organizace řízení ve společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. K jejímu zpracování obdrží oficiální podklady a bude jim umožněna konzultace s členy dozorčí rady a prohlídka areálu společnosti.

Součástí výběrového řízení budou rovněž testy manažerských schopností a osobnostních předpokladů a pohovor před výběrovou komisí
Podrobnější informace získáte:
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Wolkerova 37/17 779 00 Olomouc
Tel.: 585 726 212
e-mail: direct@flora-ol.cz

Komentáře

Přidat komentář

Co mezi slova nepatří: rajče, okurka, připínáček, květák.