Kořenové čistírny pro domy a obce, zelené mokřadní střechy a fasády, využití dešťové a odpadní vody v domech a zahradách

11. 12. 2017 | autor: Anna Tichá | datum konání: 29. 1. 2018 – 29. 1. 2018 | místo konání: Praha

29.1.2018 (9:00 - 16:00) Prostory Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), Praha 1 (aula, přízemí)

http://www.szkt.cz/…1.-2018.html

Soubor přednášek zahrnuje základní informace o kořenových čistírnách, historii výstavby a jejich vývoje v ČR i ve světě,principy fungování a vhodnost použití pro domy i obce. Součástí přednášek je seznámení s legislativou a povolováním výstavby kořenových čistíren odpadních vod. Ekonomika výstavby KČOV je prakticky ukázána na příkladu domovní i obecní čistírny ve srovnání s konvenčními čistírnami odpadních vod. Jako příklad úspěšného fungování KČOV v obci je zahrnuta přednáška o obci Velká Jesenice, která již 20 let provozuje KČOV, která byla v roce 2015 úspěšně rozšířena a revitalizována. Součástí semináře je také zajímavá ukázka fungování mokřadní střechy a fasády na rodinném domě, společně s využitím vyčištěné odp. vody a dešťové vody na závlahu a jako užitkové vody v domě.

Sdružení Kořenovky.cz se problematice projektování výstavby a vývojem kořenových čistíren odpadních vod zabývá již od roku 2007. V rámci sdružení je jednou z hlavních priorit propagace v oblasti systému přírodního čištění odp. vod mezi veřejností a úřady a to mimo jiné pořádáním osvětových konferencí a přednášek.

9:15 – 9:45 Kořenové čistírny v České republice a v zahraničí | Prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.

9:45 – 10:10 Princip fungování KČOV | Ing. Michal Šperling

10:10 – 10:30 KČOV pro domy | Ing. Michal Šperling

10:30 – 11:00 přestávka na kávu a občerstvení

11:00 –11:30 Zkušenosti s provozem a eliminace chyb | Ing. Michal Kriška – Dunajský Ph.D.

11:30 – 12:00 Legislativa a ekonomika výstavby a provozu | Ing. Michal Šperling

12:00 – 13:00 Přestávka na individuální oběd

13:00 – 13:30 Alternativní typy KČOV ve světě | Ing. Vít Rous

13:30 – 14:00 KČOV pro obce | Ing. Jaroslav Kršňák

14:00 – 14: 30 Zkušenosti s provozem a revitalizací KČOV;

zkušenosti starosty obce s 600 obyvateli | Petr Jeništa, starosta obce

14:30 – 15:00 KČOV na střechách a fasádách, mokřadní střechy | Ing. Michal Šperling

15:00 – 16:00 Panelová diskuze, diskuze o Vašich projektech a prostor na dotazy

(časy přednášek jsou orientační, změna programu vyhrazena)

Seminář připravujeme ve spolupráci se sdružením Kořenovky.cz

Cena:

Člen SZKT 1080 Kč
Člen SZKT – mimořádný 540 Kč
Nečlen 1630 Kč
Nečlen – student 820 Kč

https://docs.google.com/…zzg/viewform

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe nejlépe do 15.1.2018. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/fak­tury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Komentáře

Přidat komentář

Kolik má pavouk nohou?