Krajinářský architekt-Hřebčín Kladruby

11. 5. 2017 | místo konání: Kladruby nad Labem | okres: Pardubice

Krajinářský/zahradní architekt(ka) – správce kulturní krajiny - Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Stručný popis pracovního místa (charakteristika pracovní činnosti):

koordinace správy a údržby kulturní krajiny včetně lesních pozemků – péče o vegetační prvky a travní porosty, o vodu a vodní toky
projektová příprava investičních záměrů v oblasti správy a údržby kulturní krajiny včetně spolupráce s dotčenými orgány státní správy
spolupráce na zpracování projektových dokumentací pro realizaci zakládání, obnovy a následné péče v oblasti správy a údržby kulturní krajiny
spolupráce při přípravě podkladů pro výběr dodavatelů prací a služeb a jiných účastníků
dozorování průběhu realizace prací,
zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu realizace staveb a po jejich dokončení
průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu
monitoring státních a evropských dotačních titulů v oblasti správy a údržby kulturní krajiny

Požadavky kladené na uchazeče:

vysokoškolské magisterské vzdělání přírodovědného, resp. stavebního/technic­kého, zemědělského směru – studijní obor „zahradní a krajinářské úpravy“ nebo “krajinářská architektura“, případně ekvivalent
autorizace dle standardů ČKA obor krajinářská architektura (A.3) výhodou
praxe v oboru min. 3 roky (podrobněji uveďte v životopisu)
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost

Jazykové znalosti:

znalost AJ – úroveň A.1, není podmínkou

Další znalosti a schopnosti:

komunikační schopnosti a vystupování, analytické myšlení
orientace/praxe ve státní správě a samosprávě výhodou
znalost práce na PC (MS Office, Internet)
řidičský průkaz sk. B s aktivní praxí

Další informace:

pracovní poměr na dobu určitou – 1 rok (možnost prodloužení až na dobu neurčitou), zkušební lhůta
předpokládané datum vzniku pracovního poměru: dohodou/ihned
platová třída: 11. – 12. (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění)
místo výkonu práce: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.
Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
přesné označení výběrového řízení

jméno, příjmení a titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče
telefonní kontakt, email
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

strukturovaný profesní životopis
motivační dopis
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – ORIGINÁL
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Bližší informace poskytne Jana Kazimírová, odd. personální práce a mezd, tel. 466 736 542, e-mail kazimirova@nhkladruby.cz.

Komentáře

Přidat komentář

Co mezi slova nepatří: rajče, okurka, připínáček, květák.