Svaz školkařů České republiky

15. 3. 2017 | autor: Anna Tichá

Svaz školkařů ČR jako profesní Svaz je začleněn do Agrární komory a je zakládajícím členem Asociace zahradnických sdružení.

Cílem Svazu je zvyšovat úroveň školkařství a zajistit plynulý rozvoj tohoto oboru na úseku hospodářském, technickém a kulturním, jakož i hájit a prosazovat společné zájmy školkařských podniků bez ohledu na formy vlastnictví vůči řídícím a správním orgánům a institucím, jak na úrovni republiky, tak i ve vztahu k zahraničí. Vzhledem k významu a poslání školkařského oboru v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí, bude Svaz zastupovat a hájit odpovídající postavení oboru.

Svaz školkařů ČR

jako profesní Svaz je začleněn do Agrární komory a je zakládajícím členem Asociace zahradnických sdružení.
Více na www.svaz-skolkaru.cz

Komentáře

Přidat komentář

Je-li dnes pondělí, co bylo včera za den?