Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.

24. 3. 2017 | autor: Milada Minaříková

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu je neziskovým sdružením odborníků – profesionálů činných v oblasti zahradní a krajinářské tvorby.

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu je neziskovým sdružením odborníků – profesionálů činných v oblasti zahradní a krajinářské tvorby.

Posláním Společnosti je přispívat ke konstruktivní odborné spolupráci při využívání krajiny, prosazovat respekt k odbornému názoru při rozhodování, které se týká krajiny; zvyšovat odbornou úroveň dílčích profesí v oblasti zahradní a krajinářské tvorby; ovlivňovat legislativu, která se týká činnosti zmíněných profesí; vytvářet prostor pro odbornou diskusi jako nezbytného předpokladu pro hledání optimálních řešení.

K DOSAŽENÍ SVÝCH CÍLŮ SPOLEČNOST REALIZUJE:
vzdělávací činnost ; pořádání odborně zaměřených seminářů, dílen, konferencí, exkurzí, zájezdů, diskusních fór apod.

publikační činnost ; vydávání odborného časopisu Zahrada-park-krajina a neperiodických publikací – knih, sborníků, metodik, propagačních a osvětových materiálů apod.

propagační činnost ; pořádání výstav a soutěží, zprostředkování odborných informací vně Společnosti

ostatní odborná činnost ; ustavování pracovních komisí a pracovních skupin krátkodobého i dlouhodobého trvání s cílem spolupracovat na tvorbě závazných dokumentů, vydávat odborná stanoviska apod.

koordinace činnosti dobrovolníků.

V rámci Společnosti jsou v současnosti činné sekce dílčích specializací:
Sekce péče o dřeviny – SPoD ISA (www.arboristika.cz)
Sekce krajinářské architektury – SKA IFLA CZ

PLAN AKCI NA ROK 2017
Datum Akce Místo
4. 5. Které stromy padají?, Praha
11. – 12. 5. CERTIFIKACE ETW Mělník
16.5. Rok s dendrologií – Jaro
18.5. Invazní rostliny
24.5. Workshop – M. Bridge – Profesionalizací na špičku stromolezení v arboristice
30.5. Provozně nebezpečné dřevokazné houby
12.-16.6. Exkurze Současné trendy v krajinářské architektuře Bavorska
10. – 11. 6. Víkend otevřených zahrad
19. 8. Mistrovství ČR ve stromolezení, Praha
21. – 22. 8. Konference Strom pro život – život pro strom, Praha
24.8. Rok s dendrologií – Léto
19.9. Karanténní a expanzivní organismy na nelesní zeleni
21.9. Rok s dendrologií – Podzim
10.10. Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les
29. 11 – 1. 12. DNY ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY Odborná konference SZKT Luhačovice
7.12. Rok s dendrologií – Zima

Adresa kanceláře a kontakty:
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel/Fax: 257 323 953, e‑mail:kancelar@szkt­.cz
www.szkt.czwww.arboristika.cz

Komentáře

Přidat komentář

Která číslice je poslední v čísle 87823