Svaz květinářů a floristů ČR

24. 3. 2017 | autor: Anna Tichá

Svaz květinářů a floristů ČR (SKF ČR) je profesní organizací květinářů a floristů z celé České republiky. Jeho posláním je hájit zájmy svých členů, mapovat odbornou úroveň a statistická zjištění v pěstování a obchodování s květinami a také zajišťovat zvyšování kvalitativní úrovně a povědomí o české floristice u široké laické veřejnosti

Svaz květinářů a floristů ČR (SKF ČR) je profesní organizací květinářů a floristů z celé České republiky. Jeho posláním je hájit zájmy svých členů, mapovat odbornou úroveň a statistická zjištění v pěstování a obchodování s květinami a také zajišťovat zvyšování kvalitativní úrovně a povědomí o české floristice u široké laické veřejnosti.

SKF ČR byl založen a registrován v roce 1991 jako občanské sdružení pod názvem Svaz květinářů ČSFR. V roce 1993, kdy došlo ke sloučení se Svazem vazačů a aranžérů při současném vzniku samostatného slovenského svazu, byl pozměněn na název Svaz květinářů a floristů. Od roku 2007 pracuje svaz ve dvou samostatných sekcích (květinářská a floristická). Také byl pozměněn název na Svaz květinářů a floristů České republiky. Svaz je profesní, dobrovolná nezisková organizace.
Členy SKF ČR jsou producenti a obchodníci s květinami a přidruženým materiálem, floristé (aranžéři), odborné střední a vysoké školy, botanické zahrady či výzkumné ústavy. Prostřednictvím SKF ČR se členové podílí na organizaci a výzdobě prostor mnoha významných akcí, které se v ČR v minulých letech uskutečnily.

SKF ČR je nositelem označení „Česká květina“. V roce 2013 SKF ČR započal iniciativu na podporu domácích pěstitelů květin pod názvem Česká květina. S tímto označením se budete moct setkávat v obchodních řetězcích hobbymarketů i dalších zahradnictvích a květinářstvích v ČR. Toto označení je pro spotřebitele signálem, že si kupuje rostlinu od českého pěstitele s vysokou úrovní kvality, vyprodukovanou v České republice s většinou výrobních vstupů od místních dodavatelů. Filozofií takového produktu je současně i ekologicky odpovědný přístup k produkci okrasných rostlin – květiny ke svému spotřebiteli nemusí procestovat půlku zeměkoule. Rostliny nepodstupují dlouhodobé vystavení například teplotnímu stresu a jsou proto často i v lepší kondici než zahraniční produkce. Mimo to koupí květiny z domácí produkce zákazník podpoří lokální pěstitele a nepřímo i zaměstnanost v oblasti zahradnictví v České republice. Víc na www.ceska-kvetina.cz

Hlavní cíle svazu
Hlavním motivem založení svazu byla a je potřeba posílit postavení, úroveň a autoritu oboru v ČR.
Nejvyšším orgánem svazu je valná hromada volící předsednictvo pro dvouleté období.
Hlavním cílem svazu je poslání cechovní sounáležitosti, růst odbornosti a vzájemné informovanosti.

Cíle se realizují především formou:
pořádání odborných seminářů (floristika, květinářství), exkurzí, výstav a soutěží
spolupráce s mezinárodními profesními organizacemi a členství v nich (AIPH, FLORINT)
spolupráce s odborným školstvím
iniciace a zajištění vydávání odborných publikací a reklamních materiálů (plakáty, DVD apod.)
poradenství v oboru
spolupráce na vytváření legislativy spjaté s oborem
vydávání informativního svazového zpravodaje

Členství ve svazu
Řádným členem svazu může být každá právnická nebo fyzická osoba profesně spjatá s tímto oborem.
Podmínkou přijetí je podání písemné přihlášky, registrace v sekretariátu SKF ČR a zaplacení stanoveného členského příspěvku

Sekretariát: Tomáš Svoboda, Wolkerova 17, 771 11 Olomouc
Tel.: 585 726 290, mob.: 777 182 381
e-mail: svaz.skf@seznam.cz, internet: www.svazkvetinaruafloristu.czwww.ufgf.org

Akce Svazu květinářů a floristů na rok 2017
Uvedené akce jsou pořádány přímo SKF ČR či členy SKF ČR nebo se jedná o akce, u kterých Svaz přebral záštitu nebo je vyhlašovatelem a podílí se na nich částečně.

1.čtvrtletí
ROK VENKOVA 2017

1. 1. – 31. 12.
KVĚTINÁŘSKÉ A FLORISTICKÉ DNY 2017
13. – 14. 1. členská schůze SKF ČR, seminář pro květináře a floristy, exkurze
do zahradnických podniků.
6. ZAHRADNICKÝ PLES
20. 1. Mělník

PLES MEZI KVĚTY 2017 – V rytmu 70. let
21. 1. 2017 od 19.30 hodin, otevření prostor od 18.30 hodin
Výstaviště Flora Olomouc – pavilon A
KVĚTINÁŘSKÝ ZÁJEZD IPM Essen
24. – 27. 1. Svaz květinářů a floristů ČR
75. ZAHRADNICKÝ PLES
27. 1.  palác Žofín, Praha
AGRÁRNÍ PLES
3. 2. palác Žofín, Praha
SEMINÁŘ KYTICE DO KONSTRUKCÍ
 5. 2. VONEKL s.r.o., Brno
VÁNOČNÍ KONTRAKTAČNÍ VZORKOVNA
6. 2 – 28. 2.  KLIA Praha s.r.o.
ROZKVETLÝ ÚNOR V ZAHRADĚ LISÝ
Sdružení zahradnických center
17. 2. – 19. 2, Zahrada Lisý, Králův Dvůr
ZAHRADNICKÝ PLES Zahradnictví Cinke
25. 2. Žatec
JARNÍ SEMINÁŘ A VELIKONOCE
26. 2. KLIA Praha s.r.o.
ROZKVETLÉ HOLANDSKO
25. – 26. 2. Sdružení zahradnických center
Chládek – zahradnické centrum, Praha, 10 – 18 hod.   
KDYŽ JARO PŘICHÁZÍ
25. – 26.2. Sdružení zahradnických center
floristická show Jaromír Kokeš, workshop
Zahradnické centrum Brabec s.r.o., Brno – Modřice
PESTROBAREVNÉ JARO V ČERNÉ
25. – 26. 2. Sdružení zahradnických center
AZ GARDEN
TULIPÁNOVÝ VÍKEND 
25. – 26. 2. Sdružení zahradnických center
Zahradnictví Líbeznice
VÝSTAVA TULIPÁNŮ A HOLANDSKÝCH CIBULOVIN
25. – 26. 2. Sdružení zahradnických center
Zahradnictví Dvořák a syn, Teplice
VÝSTAVA ORCHIDEJÍ A FOTOGRAFIÍ
3. – 19. 3. Botanická zahrada hl. města Prahy
Skleník Fata Morgana, 9 – 18 hod.
PŘEDNÁŠKA ZA ORCHIDEJEMI PERU
9. 3. Botanická zahrada hl. města Prahy
výstavní sál, 17:30 hod.
POZNÁVÁNÍ STROMŮ A KEŘŮ V ZIMĚ
9. – 10. 3. Dendrologická zahrada VÚKOZ, seminář poznávání dřevin
v bezlistém stavu od 10:00 do 16:00

JARNÍ VÍKEND
Sdružení zahradnických center
11. – 12. 3., Zahradnictví Dvořák a syn, Teplice
JARNÍ SEMINÁŘ A VELIKONOCE
12. 3. KLIA CZ s.r.o., Ostrava
JARNÍ SEMINÁŘ A VELIKONOCE
12. 3. VONEKL s.r.o., Brno
VÍTÁNÍ JARA
Sdružení zahradnických center
18. – 19. 3., Zahradnictví U Kopřivů, Šebrov
 
POLABSKÝ MOTÝL 2017
22. 3. Výstaviště Lysá nad Labem
17. ročník soutěže v aranžování květin pro studenty středních zahradnických a zemědělských škol a pro učně zahradnických a zemědělských učilišť
ZEMĚDĚLEC – JARO 2017
22. – 26. 3. Výstaviště Lysá nad Labem, 46. národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků
CO PŘINESLA „NOVÁ TRVALKOVÁ VLNA“?
23. 3. Dendrologická zahrada VÚKOZ, seminář o prérijních trvalkových výsadbách od 10:00 do 15:00
2.čtvrtletí
LEHKOST MOTÝLÍCH KŘÍDEL
4. 4. – 18. 5. Botanická zahrada hl. města Prahy
výstava exotických motýlů, skleník Fata Morgana, 9– 18 hod, květen 9 – 20 hod
VELIKONOCE NA FRANTIŠKU 2017
8. 4. Centrum sklářského umění v huti František, Sázava
floristická show Ing. Kláry Franc Vavříkové a Jaromíra Kokeše od 14:00

FLORA OLOMOUC
20. – 23. 4. – jarní etapa zahradnického veletrhu,
floristická soutěž, expozice svazu 19.4.
BURZA FIALEK
22. 4. Botanická zahrada hl. města Prahy
Africké fialky v chodbě zásobních skleníků pod administrativní budovou B
VÍTÁNÍ JARA V AZALCE
22. 4. víkendová akce pro zákazníky školní prodejny Azalka Děčín, 9 –17 hod
JEDNODENNÍ ROZVOJOVÉ SEMINÁŘE PRO KVĚTINÁŘE A FLORISTY
Lektorky: Eliška Klocová, Tereza Peltanová
Komunikační dovednosti: 27. 4. Praha, 4. 5. Brno
Prodejní dovednosti: 28. 4. Praha, 5. 5. Brno
Efektivní zpětná vazba 29. 4. Praha, 6. 5. Brno
NARCIS 2017
27. 4. – 1. 5. Výstaviště Lysá nad Labem
16. ročník výstavy narcisů, tulipánů a dalších jarních cibulovin a zahradnické trhy
SOUTĚŽ KVĚTINOVÝCH SOCH – ŘEMESLA
27. a 28. 4. Výstaviště Floria Kroměříž
FLORIA JARO 2017
28. 4. – 1. 5., Kroměříž

TULIPÁNY A OSTANÍ CIBULOVINY
28. 4. – 14. 5. Dendrologická zahrada VÚKOZ
velkolepá výstava proměnlivosti rodu tulipán
JARNÍ CIBULOVINY A TRVALKY
29. 4. Dendrologická zahrada VÚKOZ, komentovaná exkurze
FLÓRA CUP 2017
4. 5. Floristická soutěž na zahradnickém veletrhu Flóra Bratislava
organizátor – SAKF
SOUTĚŽ KVĚTINOVÝCH SOCH – DOMÁCÍ ZVÍŘATA
4. a 5. 5. Výstaviště Floria Kroměříž
FLORIA JARO 2017
5. 5. – 8. 5., Kroměříž
TULIPÁNY A OSTANÍ CIBULOVINY – SDÍLENÍ PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ
5. 5. Dendrologická zahrada VÚKOZ, seminář a exkurze o skladování, pěstování, použití a vytrvalosti cibulovin, od 10:00 do 15:00, Zdeněk Kiesenbauer
DĚČÍNSKÁ KOTVA  – 46. Mistrovství floristů ČR
17. – 20. 5.  46. Mistrovství floristů České republiky, zámek Děčín
LÉČIVÉ ROSTLINY A JEJICH VYUŽITÍ
20. 5. Dendrologická zahrada VÚKOZ, přednáška paní docentky Jitky Málkové
o pěstování a použití léčivých rostlin, od 14:00 do 17:00
90. LET VÚKOZ PRŮHONICE
25. 5.  Průhonice

PREZENTACE FIREM ABSOLVENTŮ ŠKOLY
26. – 27. 5. ČZA Mělník, www.zas-me.cz
MUŠKÁTOVÁ BURZA
26. – 28. 5. Botanická zahrada hl. města Prahy, burza a prodej přebytků BZ
KVĚTINOVÝ DEN NA SÁZAVSKÉM KLÁŠTERU
28. 5. Klára Franc Vavříková a Klášter Sázava, Téma: Polem, loukou, lesem …
LOUKY DO KVĚTU … A DO KYTICE!
17. 6. Dendrologická zahrada VÚKOZ, seminář o lučních květinách, bylinkách a jejich kombinacích, kytice a květinové aranžmá, od 10:00 do 13:00, Ing. Marie Kavanová
FLORÁLNÍ OBJEKTY
16. – 30. 6 Střední škola zahradnická a technická Litomyšl, společně se ZF MENDELU
KAKTUSY
17. 6. – 16. 7.  Botanická zahrada hl. města Prahy
RŮŽOVÁ ZAHRADA 2017
22. – 25. 6. Výstaviště Lysá nad Labem
7. ročník celostátní výstavy růží, letních květin a zahradnické trhy
TRVALKY
24. 6. Dendrologická zahrada VÚKOZ, komentovaná exkurze
 
 
3.čtvrtletí
LILIE

1. 7. – 16. 7. Dendrologická zahrada VÚKOZ
výstava bezmála 100 odrůd lilií v nádobách
POKUSNÉ POLE
4. 7.  – 16. 9. Černý Seed s.r.o. v Jaroměři. Ve všední dny  od 6.00 do 16.00 hod., o so­botách od 6.00 do 12.00 hod. V neděli je pokusné pole uzavřené.
KVĚTY 2017
13. – 16. 7. Výstaviště Lysá nad Labem
21. celostátní výstava květin a zahradnické trhy
JIŘINKY A GLADIOLY
25. 7. – 30. 9. Dendrologická zahrada VÚKOZ
Výstava jiřin a gladiol, letos zaměřena na české a průhonické šlechtění
FLORIA LÉTO 2017
10. – 13. 8. Kroměříž
FLORA OLOMOUC
17. – 20. 8. letní etapa zahradnického veletrhu, floristická soutěž 16. 8.
FLORISTICKÝ SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY S FLORASISEM
25. – 25. 8. – floristický seminář pro pedagogy, ZF MENDELU, Lednice
25. 8. – seminář pro porotce floristických soutěží, ZF MENDELU, Lednice
JIŘINKOVÉ SLAVNOSTI 2017

1. – 3. 9. Výstaviště Lysá nad Labem
prodejně-kontraktační výstava jiřina gladiol
VÁNOČNÍ KONTRAKTAČNÍ VZORKOVNA
4. 9 – 10. 9.  VONEKL s.r.o., Brno
17. ZELENÝ SVĚT 2017
7. – 8. 9. zahradnický veletrh, Brno, floristická soutěž Svatební kytice roku 2017
VÁNOČNÍ KONTRAKTAČNÍ VZORKOVNA
7. 9 – 9. 9. PVA Expo Praha – Letňany FOR DECOR
EUROFLEURS 2017
15. – 17. 9., Belgie, účast reprezentanta SKF ČR na mezinárodním floristickém  juniorském šampionátu
NEJKRÁSNĚJÍ KYTICE SE VÁŽOU NA PODZIM!
16. 6. Dendrologická zahrada VÚKOZ, seminář, divoká kytice, sběr materiálu v přírodě i na zahradě, od 10:00 do 13:00, Ing. Marie Kavanová
SMUTEČNÍ SEMINÁŘ A DUŠIČKY
17. 9. VONEKL s.r.o., Brno
VÝSTAVA LIBVERDA 2017
15. – 17. 9.  největší zemědělská výstava v Ústeckém kraji,
VICTORIA REGIA 2017
20. 9. Piešťany, Majstrovstvá Slovenska vo floristike, organizátor – SAKF
KVĚTINOVÁ SHOW  V LITOMYŠLI
21. 9 Litomyšl
DÝŇOVÝ PODZIM
23. 9. – 22. 10 Botanická zahrada hl. města Prahy, 21. a 22. 10 – Dýňové hrátky

SMUTEČNÍ SEMINÁŘ A DUŠIČKY
24. 9. KLIA CZ s.r.o., Bohuslavice

SMUTEČNÍ SEMINÁŘ A DUŠIČKY
24. 9. KLIA Praha s.r.o.

ROZKVETLÉ JEZEŘÍ – ZÁMECKÝ FLOWER ART
27. 9. – 1. 10., Henriho květinová dílna Sázava, zámek Jezeří

FLORIA PODZIM 2017
28. 9. – 1. 10., Kroměříž
4.čtvrtletí
ROZKVETLÉ PAMÁTKY OLOMOUCE
5. – 8. 10. Rozkvetlé památky Olomouce – květinová výzdoba kostelů
FLORA OLOMOUC
5. – 8. 10. podzimní etapa zahradnické výstavy
SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY„SVATEBNÍ FLORISTIKA“
6. – 8. 10. – Pracovní seminář/workshop pro učitele floristiky a vybrané studenty zahradnictví na Zahradnické fakultě MENDELU v Lednici.
Seminář se uskuteční s finančním přispěním Ministerstva zemědělství ČR.
ZEMĚDĚLEC – PODZIM 2017
6. – 9. 10. Výstaviště Lysá nad Labem
45. prodejně-kontraktační zemědělská a zahrádkářská výstava

24. KOPIDLENSKÝ KVÍTEK – MISTROVSTVÍ ZAHRADNICKÉHO OBORU ČR
11. – 12. 10. soutěž zahradnických škol a učilišť, 13.10 – soutěž základních škol 14. – 15. 10 výstava pro veřejnost
TRVALKOVÉ ZÁHONY – SDÍLENÍ PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ
12. 10. Dendrologická zahrada VÚKOZ, workshop zaměřený na zakládání trvalkových záhonů a následnou údržbu, od 10:00 do 15:00, Ing. Adam Baroš

PODZIMNÍ BARVY A PLODY
14. 10. Dendrologická zahrada VÚKOZ, komentovaná exkurze
STŘEŠNÍ ZAHRADY
20. 10. Dendrologická zahrada VÚKOZ, seminář věnovaný problematice střešních zahrad, od 10:00 do 14:00, Ing. Samuel Burian, CSc.
VÁNOČNÍ SEMINÁŘ
4. 11.  KLIA CZ s.r.o., Ostrava
VÁNOČNÍ SEMINÁŘ
5. 11.  KLIA CZ s.r.o., Bohuslavice
VÁNOČNÍ SEMINÁŘ
5. 11.  VONEKL s.r.o., Brno
23. ročník SOBĚSLAVSKÉ RŮŽE
9. 11. floristická soutěž, 10. 11 výstava v Kulturním domě města Soběslavi

VÁNOČNÍ SEMINÁŘ
12. 11. KLIA Praha s.r.o.
ADVENTNÍ VĚNCE 2017
15. 11. - 25. 11. – charitativní akce organizovaná společností Šance Olomouc, o.p.s., na tvorbě věnců se podílí členové SKF ČR. Věnce je možné zakoupit ve  vestibulu hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.
VÁNOČNÍ VÝSTAVA – ZAHRADNICTVÍ MIKAN
18. – 19. 11. Vánoční prodejní výstava v zahradnictví Mikan, Chrudim
trvá až do štědrého dne

VÁNOČNÍ VÝSTAVA NA ZÁMKU STRÁNOV
25. 11. Vánoční prodejní výstava Obchod kvítím Bezno na zámku Stránov
Od 10:00 do 17:00
ADVENTNÍ TVOŘENÍ
25. 11. Botanická zahrada hl. města Prahy
SŠZAaT LITOMYŠL: MEZINÁRODNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA
16. – 17. 12. vánoční floristické výrobky, učebny s exotickými zvířaty a zemědělskou technikou, vánoční kavárna
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín – Libverda, p.o
18. 12. Děčín – Libverda

Kalendář bude v průběhu roku doplňován a SKF si vyhrazuje právo na jeho změnu.

Komentáře

Přidat komentář

Napište druhé číslo: 52, 98, 65, 32.